Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2017Εάν το ενημερωτικό δελτίο δεν εμφανίζεται σωστά, πατήστε εδώ για προβολή ιστοσελίδας

 
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ ΚΥΚΛΟΣ).


Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή τον Β’ κύκλο του προγράμματος «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων, μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 5.000 έως 25.000 Ευρώ, ενώ για συνεργατικό σχήμα δυο δικαιούχων ανέρχεται σε 40.000 Ευρώ και μεταξύ τριών και άνω δικαιούχων, έως 50.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων χωρίζεται σε τρεις περιόδους ως εξής: 1η περίοδος: από 05/07/2017 μέχρι 09/08/2017, 2η περίοδος: από 06/09/2017 έως 11/10/2017 και 3η περίοδος από 08/11/2017 έως 13/12/2017. Περισσότερα

 
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ


Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Σκοπός είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Ο προϋπολογισμός της Δημοσίας Δαπάνης ανέρχεται σε 280 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126 εκατ. €, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017. Περισσότερα

 
Μέτρο 4.2, Δράση 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Τέθηκε σε εφαρμογή το Μέτρο 4.2, Δράση 4.2.1 που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, που θα δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε αγρότες αλλά και σε μη επαγγελματίες αγρότες, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα. Το ποσοστό επιχορήγησης, ανέρχεται στο 75% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων που θα υλοποιηθούν στα νησιά του Αιγαίου, στο 50% για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, ενώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνονται σε 40%. Δεν ενισχύονται επενδυτικά έργα κόστους μικρότερου των 600.000 Ευρώ και άνω των 5 εκ. Ευρώ. Η κατάθεση των αιτήσεων ενίσχυσης προς τους αρμόδιους φορείς θα γίνεται ηλεκτρονικά από την 16.05.2017 έως την 18.08.2017. Περισσότερα

 
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, έθεσε σε εφαρμογή τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων». Σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και ειδικότερα όσες έχουν οφειλές σε τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016, τραπεζικές οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 01/07/2016, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορίες, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και επιχειρήσεις που έχουν σφραγισμένες επιταγές και έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (προμηθευτές). Περισσότερα
 
Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020


Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναμένονται να δημοσιευθούν, τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν τους πιο ευρείς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα μας, τον τουρισμό, την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, την ιδιωτική εκπαίδευση και τα franchise.


Αναβάθμιση υφιστάμενων MME υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)
Η δράση θα αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) σε παρεμβάσεις ΤΠΕ, για εξοικονόμηση ενέργειας, ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ € (δημόσια δαπάνη), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. €, με επιδότηση 40 % έως 50% (με προϋπόθεση πρόσληψης προσωπικού).Περισσότερα

Αναβάθμιση εταιρειών franchising: Αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise, με προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 55,5 εκατ. € και επιδότηση 40 % έως 50% (με προϋπόθεση πρόσληψης προσωπικού). Περισσότερα

Ενίσχυση της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων:
Αφορά την ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της, επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση υπό σύσταση καταλυμάτων, με προϋπολογισμό 80.000 – 400.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και επιδότηση 40% έως 50% (με προϋπόθεση πρόσληψης προσωπικού).

Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜΜΕ.
Η δράση «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜΜΕ» στοχεύει στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά, αναδεικνύοντας την έννοια της συνέργειας και της συνεργασίας των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ € (δημόσια δαπάνη), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 100 εκατ €, με τον επιλέξιμο προϋπολογισμό να κυμαίνεται από 30.000 € έως και 250.000 €.  

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ
Με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» αναμένεται να ωφεληθούν 40.000 κατοικίες. Σκοπός είναι η στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κατοικιών, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία θα είναι 25.000 € ενώ δεν είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες.

 
Αναμενόμενα προγράμματα ΠΑΑ 2014 - 2020

Μέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης
Το μέτρο θα αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό χώρο, ώστε να εντάξουν επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης. Τα ποσοστά ενίσχυσης εναλλάσσονται σύμφωνα με τις 5 διαφορετικές κατηγορίες και κυμαίνονται από 40% ως και 85% για συγκεκριμένες περιπτώσεις και τοποθεσίες. Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ και να φτάνει συνολικά ως 1.000.000€, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περισσότερα

Leader & Leader Αλιείας:
Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανοίξουν οι προσκλήσεις για τα τοπικά προγράμματα Leader & Leader Αλιείας, τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αφορούν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 75%, ανάλογα με την περιοχή και την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά με σχετικά χαμηλούς προϋπολογισμούς και για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού», και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», ενώ οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Γενική επιχειρηματικότητα», ολοκληρώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2017, έχοντας υποβληθεί 821 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 2,20 δις Ευρώ, εκ των οποίων τα 287 έργα αφορούσαν επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού. Σύμφωνα με το Υπουργείο, έχει δρομολογηθεί και η διαδικασία αύξησης των διαθεσίμων κονδυλίων, προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών. Περισσότερα
 
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 & 3908/11

Με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αναμένεται να οριστεί νέα ημερομηνία για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου 3299/04, η 30 Ιουνίου 2017 αντί της ισχύουσας 31 Μαρτίου 2017. Αν μέχρι τότε πραγματοποιηθούν εγκεκριμένες δαπάνες που αντιστοιχούν στο 50% του τελικά υλοποιημένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου (το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 75% του αρχικά εγκεκριμένου κόστους), η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων Ν.3908/11, είναι μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2017 και εφόσον έχει υλοποιηθεί το 50% του έργου, δύναται να παραταθεί κατά 2 έτη. Όσον αφορά στην καταβολή ενισχύσεων, το ποσό της επιχορήγησης, όπως καθορίζεται στην απόφαση υπαγωγής, θα καταβάλλεται σε επτά (7) δόσεις, ενώ για την υποβολή αιτήματος ελέγχου επενδυτικών σχεδίων είτε για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης είτε και για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του ύψους των επενδυτικών σχεδίων. Περισσότερα
 
Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες βαθμολογικής κατάταξης ανά Περιφέρεια, των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπολογισμούς χρηματοδότησης, για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι πίνακες κατάταξης δεν αποτελούν την επίσημη ανακοίνωση προέγκρισης, καθώς εκκρεμεί η οριστικοποίηση των επιλέξιμων προϋπολογισμών και η σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Επίσης, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 112.000.000 Ευρώ. Συνεπώς, το επόμενο διάστημα αναμένεται η επικαιροποίηση των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης και η ένταξη περισσότερων δυνητικών δικαιούχων. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η δυνητικοί δικαιούχοι θα κληθούν να προσκομίσουν τον φυσικό φάκελο της ηλεκτρονικής αίτησης, προκειμένου να τύχουν οριστικής έγκρισης και χρηματοδότησης. Αναμένεται η προκήρυξη του Β’ κύκλου. Περισσότερα
 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αναμένεται να ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων και να αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα. Σκοπός του προγράμματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του τομέα του τουρισμού, αλλά και νέων τουριστικών επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 0,5 ΕΜΕ (εργαζόμενος μερικής απασχόλησης). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 15.000 έως 150.000 Ευρώ αλλά δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015, ενώ το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (40% βασικό ποσοστό συν 10% για πρόσληψη νέου προσωπικού). Περισσότερα
 
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Παρατάθηκε η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης για τους δυνητικούς δικαιούχους μέχρι την 15 Ιουνίου 2017, για την δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" για τον Α' κύκλο. Αναμένεται η προκήρυξη του Β’ κύκλου. Περισσότερα
 
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε στην έκδοση της πρώτης απόφασης οριστικής έγκρισης για την ένταξη των δικαιούχων στην δράση "Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" για τον Α’ κύκλο. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν διαδοχικά και οι υπόλοιπες αποφάσεις οριστικής έγκρισης. Επίσης, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος κατά 25.000.000 Ευρώ με σκοπό την κάλυψη του συνόλου των επιλέξιμων δικαιούχων. Περισσότερα
 
Ευρωπαϊκά προγράμματα

Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης και αναμονής των πρώτων προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, Horizon 2020 που αφορά στους τομείς της τεχνολογικής καινοτομίας, ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, υγείας, περιβάλλοντος και βιοτεχνολογίας, καθώς και των προγραμμάτων Creative Europe για την συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και των Media, LIFE που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για περιβαλλοντικές πολιτικές και επενδύσεις πάνω στην περιβαλλοντική αειφορία και ανάπτυξη. Τέλος, τα διασυνοριακά προγράμματα INTEREG IVC, όπου θα ενισχυθούν συνεργασίες της Ελλάδας με γειτνιάζουσες χώρες, όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία και ΠΓΔμ, είναι κλειστά πλην του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία.
 
Καλέστε καθημερινά από 9:00 έως 18:00Λ.Γαλατσίου 32 & Ψυχάρη 3, Αθήνα 111 41
Τηλ: 210 22 32 300   Fax: 210 22 32 320
email: info@dngsa.gr   url: http://www.dngsa.gr

 
 
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων προβολής. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001). Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από αυτή τη λίστα παραληπτών e-mail, παρακαλούμε στείλτε κενό μήνυμα στο unsubscribe@dngsa.gr. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση που μπορεί να σας προκαλέσαμε.